ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ SITE

σχεδίαση ιστοσελίδων Με βάση τα στοιχεία αυτής της φόρμας μπορούμε να ορίσουμε αρχική τιμή για το site σας. Συγκεκριμένη τιμή μπορούμε να σας δώσουμε μόνο μετά από συζήτηση μαζί σας.

Υπολογίστε το κόστος
του site σας ...

Συμπληρώστε τα στοιχεία αυτής της φόρμας και μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες θα σας στείλουμε την πρότασή μας. Τα πεδία με το σήμα !!! είναι απαραίτητα.

!!!  Υπεύθυνος για το Site
!!!   Όνομα και δραστηριότητες της εταιρείας
Διαλέξτε τις κατηγορίες που επιθυμείτε να περιέχει το site σας:

H Εταιρεία
Παραγωγή
Προϊόντα    Πόσα;
Αντιπροσωπείες
Διανομή
Πελατολόγιο ή Έτοιμες δουλειές
Συνεργαστείτε
Επικοινωνία
Άλλες κατηγορίες

Ιδιαίτερες απαιτήσεις για design και λειτουργικότητα του site,
links σε site με αντίστοιχη λειτουργικότητα και design.
Δημιουργία Flash animation
Σύστημα διαχείρισης του site. Αν χρειάζεστε σύστημα διαχείρισης για κάποιες συνγκεκριμένες κατηγορίες του site (π.χ. Προϊόντα, Νέα), να τις περιγράψετε.
Υπάρχον site της εταιρείας:
Ε-mail:
!!!   Τηλέφωνο:
!!!   Πόλη:
!!!   Διεύθυνση:
Παρατηρήσεις:

web design