ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Revision παρέχει ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών η οποία απαιτείται για τη δημιουργία και την προώθηση του site – από προκαταρτικές μελέτες μέχρι φιλοξενία και προώθηση του site στο internet. Κάθε έργο είναι μοναδικό ως ιδέα και ως κατασκευή. Έχοντας στη διάθεση της ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό η εταιρεία REVISION παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην τεχνολογία και δίνει τις λύσεις που χρειάζονται εξασφαλίζοντας την ποιότητα και τη σιγουριά στην επιτυχία.

Η διαδικασία δημιουργίας προβολής μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο, μπορεί να χωριστεί στα εξής επίπεδα:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Από αυτό το στάδιο ξεκινάει η δημιουργία οποιουδήποτε site. Κατά την συνομιλία κατανοούμε τις ανάγκες και τους στόχους σας στο internet, την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας της εταιρείας σας, το υπάρχον image και τη marketing πολιτική, τις ιδιαιτερότητες του κοινού στο οποίο απευθύνεστε (target group) και την κατάσταση με τους ανταγωνιστές. Με τη βοήθεια των δοκιμασμένων τεχνολογιών κατά την διάρκεια της συνομιλίας, οι πελάτες μας μπορούν να μην ανησυχούν για το τι πρέπει να μας πουν - αρκεί απλά να απαντούν σε ερωτήσεις. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις τεχνολογίες και τη πιθανή λειτουργικότητα του site δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να κατανοήσει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών λύσεων. Η μελέτη για τη δημιουργία του concept του design της ιστοσελίδας, μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις εμφάνισης του site.

WEB DESIGN

Ένα από τα βασικά κομμάτια στην πορεία της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας. Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του design. Η σχεδίαση των ιστοσελίδων μας έχει ισορροπημένη αντιστοιχία χρωμάτων, ποιοτικά γραφικά, μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες - όλα αυτά είναι που ξεχωρίζουν τη δουλειά του επαγγελματία.

WEB PROGRAMMING

Αποτελεί τη βάση λειτουργίας του site. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία, δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουμε οποιαδήποτε λειτουργικότητα απαιτείται, να λύνουμε προβλήματα αυτοματισμού και αμεσότητας στην προσθήκη πληροφοριών, να αποκλείουμε συμπληρωματικά έξοδα για την υποστήριξη του site. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους πελάτες να διαχειρίζονται τις πληροφορίες του site χωρίς τη συμβολή της Revision.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία Revision παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της και προτείνει οικονομικούς τρόπους βελτίωσης του site.

Βέβαια κατά τη δημιουργία του site, προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της λειτουργίας του:

  • Καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain name)

  • Φιλοξενία site στο server μας

  • Ρύθμιση e-mail

  • Σύστημα στατιστικής επισκεψιμότητας

  • Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης και καταλόγους

  • Ενημέρωση για τη λειτουργία και την διαχείριση του site

Λύσεις για πελάτες

Τεχνολογίες

  • RCM – Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου