ΛΥΣΕΙΣ

Οι βασικοί στόχοι των λύσεων που προτείνουμε – ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο internet: από τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου έως και τη δημιουργία virtual market place. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης λύσης προϋποθέτει συνδυασμό επαγγελματικής εμπειρίας του πελάτη και επιχειρηματικής πολιτικής με νέες internet τεχνολογίες με βάση τις εφαρμογές πληροφορικής της εταιρείας μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η λύση αυτή είναι ιδανική για πελάτες οι οποίοι επιδιώκουν να παρουσιάζουν πληροφορίες για την εταιρεία τους στο internet, να επικοινωνούν με πελάτες και συνεργάτες τους. Οι τεχνολογίες διαχείρισης της δομής και του περιεχομένου, καταχώρησης νέων, δημιουργίας καταλόγου προϊόντων και στατιστικής επισκεψιμότητας, βοηθούν στη μείωση κόστους κατασκευής, υποστήριξης και ανάπτυξης του site.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η λύση έχει σκοπό να συνεχίσει τη δραστηριότητα της εταιρείας στο internet. Το σύστημα διαχείρισης χιλιάδων προϊόντων και οι τεχνολογίες οργάνωσης δικτύων διανομής συντελούν στην επέκταση της καταναλωτικής αγοράς, στη διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες, στην οργάνωση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και τέλος στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (B2B)

Η λύση απευθύνεται σε εταιρείες που διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό εμπορικών συνεργατών. Η εφαρμογή που προτείνει η Revision δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος ελέγχου κίνησης των προϊόντων, των παραγγελιών, των πληρωμών, της κατάστασης της αποθήκης και της αποτελεσματικής διαχείρισης της παράδοσης των προϊόντων, με βάση την ήδη υπάρχουσα υποδομή της εταιρείας.